Ушбу оммавий оферта, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 369- моддасига мувофиқ, “ERGO Research and Advisory” МЧЖ (кейинги ўринларда – Ношир)нинг жисмоний шахс(лар) (кейинги ўринларда – Муаллиф) билан, у(лар)нинг ижодий меҳнати туфайли яратилган асар/мақола/тасвирларни “QVANT” илмий-оммабоп журналида қуйидаги шартларда чоп этиш мақсадида Муаллифлик шартномасини тузиш бўйича расмий таклифидир:

  1. АТАМАЛАР ВА ТУШУНЧАЛАР

Ушбу Оммавий оферта мақсадлари учун қуйидаги асосий атамалар ва тушунчалар қўлланилади:

Офертаwww.qvant.uz сайтига жойланган, жисмоний шахсларга қаратилган, муайян шартларда Муаллифлик шартномаси тузиш таклифи.

Оферта акцепти – жисмоний шахс(лар) томонидан Ноширга ариза йўллаш орқали Офертанинг тўлиқ ва сўзсиз қабул қилиниши. Оферта акцепти Муаллиф шартномаси тузилганлигини тасдиқлайди.

Муаллиф – ижодий меҳнати орқали асар/мақола/тасвир яратилган жисмоний шахс(лар).

Материал – Муаллиф томонидан Ноширга, Нашрда келгусида чоп этиш учун учун Ношир талабларига мувофиқ келишини кўриб чиқиш мақсадида тақдим этилган асар/мақола/тасвир, яъни матнли, график, тасвирий ва бошқа тур материал.

Ариза – Материални Нашрда жойлаштириш учун Муаллифнинг Ноширга, почта манзилига, электрон почта орқали ва Ношир сайтида кўрсатилган бошқа манзиллар бўйича мурожаати, материални жўнатишнинг мажбурий шарти Муаллиф ФИО, контакт маълумотларини кўрсатиш, Муаллиф Материалини чоп этиш ҳақида қарор қабул қилингач, Ношир сўрайдиган бошқа ахборотларни тақдим этиш саналади.

Материалдан фойдаланиш – Материални ёки унинг алоҳида қисмини рус ва/ёки ўзбек тилида ҳар қандай материал шаклда, жумладан қоғоз ва/ёки электрон шаклда, алоҳида асар кўринишида ва/ёки Журнал ва/ёки Ношир маълумотлар базалари таркибида Ношир ихтиёрига кўра чоп этиш;

–  Материални ёки унинг алоҳида қисмини ҳар қандай ташувчида рус ва/ёки ўзбек ва/ёки инглиз тилида бутун дунё бўйлаб Журнал таркибида ва/ёки Ношир маълумотлар базаларида, Ношир ихтиёрига кўра тарқатиш;

– Материалнинг тақдим этилиш шаклини ундан компьютер дастурлари ва тизимлари (маълумотлар базаси)ни қўллаган ҳолда фойдаланиш учун, машина ўқийдиган форматда тарқатиш ва излаш тизими (маълумотлар базаси)га татбиқ этиш учун қайта ишлаш, жумладан корректура, шунингдек, маъносини бузмаган ҳолда, матнни қисқартириш ва  таҳрир қилиш.

– Материални ёки унинг алоҳида қисмини исталган шахс истаган жойидан ва хоҳлаган пайтда ўз ихтиёрига кўра ундан фойдалана оладиган қилиб оммавий эълон қилиш (омма эътиборига, жумладан Интернет орқали, етказиш).

Нашр – босма ва электрон форматда нашр этиладиган “QVANT” илмий-оммабоп журнали.

ОФЕРТА ПРЕДМЕТИ

2.1. Ушбу Оммавий оферта шартларига кўра Муаллиф, ушбу Оммавий офертада кўрсатилган услубда Аризани жўнатиш орқали, беғараз асосда Ноширга Муаллиф яратган Материалдан ЎзРнинг амалдаги қонунчилигида кўзда тутилган муаллифлик ҳуқуқи амал қилиши муддати мобайнида фойдаланиш бўйича мутлақ ҳуқуқни тақдим этади, Ношир эса, Муаллиф тақдим этган Материални чоп этишга қабул қилиш ёки қилмаслик масаласини ўз ихтиёрига кўра ҳал қилади.

2.2. Материалга ҳуқуқлардан фойдаланиш ҳудуди чекланмаган.

  1. КАФОЛАТЛАР

3.1. Муаллиф қуйидагиларнинг кафолатини беради:

3.1.1. Материалга мутлақ ҳуқуқларнинг ҳақиқий эгаси эканлиги;

3.1.2. Материал Ношир ихтиёрига тақдим этилган асл асар эканлиги, Муаллиф Материални аввалроқ бошқа босма ва электрон нашрларда чоп этмаганлиги;

3.1.3. Материалда иқтибос келтирилаётган муаллифлар ва ўзлаштирилган материаллар чоп этилиши манбаларига ЎзРнинг муаллифлик ҳуқуқлари тўғрисидаги амалдаги қонунчилигида кўзда тутилган барча ҳаволалар мавжудлиги, Материалда фойдаланиладиган, Муаллиф ҳуқуқ эгаси бўлмаган натижалар, фактлар, маълумотлар ва бошқа ўзлаштирма материалларга Муаллиф керакли рухсатларни олганлиги;

3.1.4. Материал ЎзРнинг амалдаги қонунчилигига кўра очиқ матбуотда чоп этилиши тақиқланган ахборотга эга эмаслиги ва унинг Ношир томонидан чоп этилиши ва/ёки тарқатилиши яширин (махфий) ахборот (жумладан давлат, хизмат сири)нинг ошкор этилишига олиб келмаслиги.

3.2.      Ношир қуйидагиларни кафолатлайди:

3.2.1. Мақола дахлсизлиги ҳуқуқи ва унинг маъно бузилишларидан ҳимоялаш;

3.2.2.  полиграфия ишларининг тегишли стандарти;

3.2.3. Муаллифларнинг шахсий номулкий ва бошқа ҳуқуқларининг риоя этилиши.

  1. МУАЛЛИФ ҲУҚУҚЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Муаллиф қуйидагиларга ҳақлидир:

4.1.1. Чоп этилмаган, лекин чоп этишга қабул қилинган Материалнинг босма ёки электрон кўринишдаги босмаолди вариантларидан Ношир таҳририяти томонидан чоп этиш учун қабул қилинган шакл ва мазмунда фойдаланиш. Бундай босмаолди вариантлар Муаллиф веб-сайтида электрон файллар кўринишида жойлаштирилиши мумкин лекин тижорат сотувлари ёки учинчи томонга тизимли ташқи тарқатиш мақсадида фойдаланиш мумкин эмас. Бунда Муаллиф қуйидаги мажбуриятларни зиммасига олади:

–  босмаолди вариантига қуйидаги мазмунда огоҳлантиришни илова қилиш: “Бу – журналда чоп этиш учун қабул қилинган мақоланинг босмаолди варианти (Журнал номи, муаллифлик ҳуқуқи (йил), Журналда кўрсатилган муаллифлик ҳуқуқи эгаси)”;

– Ношир сайтига электрон ҳаволани таъминлаш.

4.1.2 Чоп этилган Материалдан тўлиқлигича ёки қисман, шахсий ёки касб юзасидан фойдаланиш учун, академик ёки илмий тадқиқотлар юритиш ёки ахборот мақсадларида бепул фотонусха олиш ҳуқуқи.

4.1.3. Материалдан олинган алоҳида суратлар ёки жадваллар ва матн парчаларини шахсий мақсадларда ёки таълим учун ишлатиш ҳуқуқи.

4.2. Ношир томонидан материал қабул қилинганда Муаллиф қуйидаги мажбуриятларни зиммасига олади:

4.2.1. Ношир тақризчилари томонидан кўрсатилган тўғрилашларни Материал матнига киритиш ва/ёки, зарур ҳолатларда, Ношир талабига кўра Материални Томонлар келишган муддатда қайта ишлаш;

4.2.2. Материални бошқа босма ва/ёки электрон наршрларда (жумладан, бошқа тилга ўгирилган ҳолида) чоп этмаслик ва Ноширнинг розилигисиз тарқатмаслик;

4.2.3. Ношир томонидан тайёрланган ва Муаллифга топширилган Материал электрон нусхасидан фақат ушбу Оммавий оферта шартларига мувофиқ фойдаланиш.

  1. НОШИРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1.      Ношир қуйидаги ҳуқуқларга эга:

5.1.1. Муаллифнинг Ношир рухсати билан ҳар гал Материал (жумладан, унинг ҳар қандай алоҳида қисми, парчаси)дан фойдаланишида Муаллифдан Журналда кўрсатилганидек Журналга, Ноширга, Муаллифга ишора (ҳавола) беришни, Мақола номи, Журнал сони ва чоп этилган йилини кўрсатишни талаб қилиш.

5.1.2. Ўз ихтиёрига кўра ОАВда ва бошқа ахборот манбаларида (жумладан Интернетда) Материал чоп этилиши тўғрисидаги бошланғич ва/ёки реклама ахборотини жойлаштириш.

5.1.3. Материални қабул қилиш ва Журналда чоп этиш қоидалари (шартлари)ни белгилаш. Ноширга чоп этиш мақсадида юбориладиган Материални саралаб олиш ва/ёки рад этиш мутлақ ҳуқуқи Ноширга тегишли. Муаллиф Ноширга юборадиган моддий ташувчи, қўлёзма/матнлар қайтариб берилмайди. Ношир Материал рад этилиши (сабаблари) юзасидан изоҳ бермайди.

5.2. Ноширнинг мажбуриятлари:

5.2.1. Материални чоп этишга қабул қилишда илмий, адабий ва бадиий-техник таҳрирни таъминлаш, иллюстратив материални тайёрлаш ва/ёки ишлов бериш, қоғоз ва электрон оригинал-макетни тайёрлаш, Материални қоғоз ва/ёки электрон шаклда ушбу Шартнома шартларига ва Журналнинг чоп этилиши графигига мувофиқ равишда чиқариш ва тарқатиш.

5.2.2. Муаллиф билан Материалга киритиладиган тўғрилашларни келишиш.

5.2.3. Муаллифга саҳифалаш корректурасини тақдим этиш ва Томонлар келишган миқдорда Муаллифнинг асосли тўғрилашларини унга киритиш, шунингдек материал мазмунини бузмаган ҳолда, уни қисқартириш ва таҳрирлаш.

5.2.4. Материал чоп этилганидан кейин, Муаллиф электрон манзилларни тақдим этган ҳолда, Материалнинг PDF (электрон нусха)сини унга тақдим этиш.

  1. ОФЕРТА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ, ШАРТЛАРИНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Оферта у чоп этилган пайтдан кучга киради ва Оферта Ношир томонидан қайтариб олингунига қадар амал қилади.

6.2. Ношир ўз ихтиёрига кўра, исталган пайтда Оферта шартларига ўзгартиришлар киритиш ёки Офертани қайтариб олиш ҳуқуқига эга.

6.3. Ушбу Оммавий оферта ҳам Ношир ташаббуси билан, ҳам Муаллиф ташаббуси билан, бекор қилиш сабабларини кўрсатган ёки кўрсатмаган ҳолда бекор қилиниши мумкин.

6.4. Ушбу Оммавий оферта амал қилишдан тўхташи, қандай сабабларга кўра рўй беришидан қатъий назар, Томонларни у амал қилиш муддати давомида юзага келган унинг шартларини бузиш ҳолатлари учун жавобгарликдан озод қилмайди.

  1. ЖАВОБГАРЛИК

7.1. Ушбу Оммавий офертада кўрсатилган ўз мажбуриятларини бажармаслик ёки талаб даражасида бажармаслик юзасидан Томонлар ЎзР амалдаги қонунчилигига мувофиқ жавобгарликка эга бўладилар.

7.2. Муаллиф қуйидагилар учун жавобгарликни тўлиқ ўз зиммасига олади:

а) қонунчилик, жумладан реклама, муаллифлик ҳуқуқлари ва ёндош ҳуқуқларни ҳимоя қилиш, товар белгиларини ва хизмат кўрсатиш белгиларини муҳофаза қилиш, истеъмолчиар ҳуқуқларини ҳимоялаш тўғрисидаги қонунчилик талабларига риоя этиш;

б) Акцептни ижро этишда ўзлари кўрсатган маълумотларнинг ҳаққонийлиги.

7.3. Оферта юзасидан қуйидагилар бўйича Ношир ҳеч қандай мажбуриятни зиммасига олмайди:

а) Муаллиф хатти-ҳаракатларининг бевосита ёки билвосита натижаси бўлган бирор-бир ҳодиса;

б) Ношир бундай зарарлар эҳтимоли борлигини олдиндан билганми ёки йўқлигидан қатъий назар, Муаллиф кўрадиган ҳар қандай зарар;

в) Муаллиф тақдим этган маълумотлардан учинчи шахсларнинг рухсат берилмаган фойдаланиши.

7.4. Юқоридагиларга зид бўлмаган ҳолда, Ношир Оммавий оферта шартларини бузганлик учун, агар бундай шартлар бузилиши енгиб бўлмас кучга эга вазият таъсирида (форс-мажор) рўй берган бўлса, жавобгарликдан озод этилади, жумладан: давлат ҳокимияти идоралари хатти-ҳаракатлари (жумладан, ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниши), ёнғин, сув тошиши, зилзила, бошқа табиий офатлар, электр энергияси йўқлиги ва/ёки компьютер тармоғи фаолиятидаги узилишлар, иш ташлашлар, фуқаролик қўзғолонлари, тартибсизликлар, эпидемия, пандемия, юқоридагилар билан кифояланмаган ҳолда, Ношир томонидан ушбу Оммавий оферта шартлари бажарилишига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган бошқа ҳар қандай ҳолатлар.

  1. МУНОЗАРАЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Томонлар ўртасида ушбу Оммавий оферта бажарилиши, ўзгариши ёки тугатилиши билан боғлиқ можаролар имконият доирасида Томонлар тарафидан музокаралар орқали мувофиқлаштирилади.

8.2. Музокаралар ёрдамида можаролар ёки тушунмовчиликларни ҳал этиш имконсиз бўлса, Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган тартибда, Ношир жойлашган жой бўйича ҳал этилади.

  1. БОШҚА ШАРТЛАР

9.1. Ушбу Оммавий оферта эркин фойдаланиш учун очиқ.

9.2. Ушбу Оммавий оферта Ношир ва Муаллиф ва/ёки ушбу Шартномада белгиланганидан ташқари ҳар қандай учинчи шахслар ўртасида ҳеч қандай бошқа ҳуқуқий муносабатлар (жумладан меҳнат муносабатлари)ни белгиламайди.

9.3. Ушбу Оммавий офертани акцептлаш орқали, муаллиф у билан тўлиқ ва батафсил танишиб чиққанлигини ва унинг шартларига розилигини билдиради, шунингдек Муаллиф ушбу Оммавий оферта шартларини бажариш имкониятини яратиш мақсадида, Ноширга ўз шахсий маълумотларини қайта ишлашга рухсат беради. Муаллиф Ноширнинг Ўзбекистон Республикасининг “Шахсий маълумотлар тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ шахсий маълумотлар субъекти ўлароқ ҳуқуқлари ҳажми унга маълумлиги ва тушунарли эканлигини тасдиқлайди.

9.4. Оферта шартларига зид бўлмаган ҳолда, Муаллиф ва Ношир исталган пайтда ёзма иккитомонлама шартнома шаклида Муаллифлик буюртмаси шартномасини расмийлаштириши мумкин.

9.5. Ушбу Оммавий офертада кўзда тутилмаган ҳолатларда Томонлар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ иш кўрадилар.

 QVANT таҳририяти тахлил гуруҳи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *