TADQIQOT NATIJALARI VA ILMIY YUTUQLARNI MONETIZATSIYA QILISH

Annotasia: Bugungi kunda ilmiy izlanishlarga, innovatsion loyihalarga alohida e’tibor qaratilmoqda va bu O’zbekiston taraqqiyotining yangi bosqichidan dalolat beradi. Mamlakat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biri bu ilmiy izlanishlar va yutuqlarni tashkil etishdir. Dunyoda ilmiy tadqiqotlar natijalarini monetizatsiya qilish sohasida AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Kanada va Avstraliya etakchi hisoblanadi va bu sohada rivojlanayotgan davlatlar Hindiston, Xitoy, Singapur va Saudiya Arabistonidir. Bu mamlakatlar tajribasi tadqiqot natijalari va ilmiy yutuqlarni monetizatsiya qilishda muvaffaqiyatga erishish yo’lida amaliy misol bo’lib xizmat qiladi.

 

Kalit so’zlar: ilmiy tadqiqotlarni monetizatsiya, tadqiqot natijalarini baholash, ilmiy yutuqlar natijalarini monetizatsiyaning yangi yo’nalishlarini yaratish.

Achilova Liliya Ilhomovna TDYU Yosh olimlar kengashi raisi, PhD Biznes huquqi kafedrasi v.b. dotsenti Toshkent davlat yuridik universiteti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *